Hej! Visste du att du kan tipsa vänner till jobb och få en hittelön vid anställning? Testa här! x
x

Macklean Stategiutveckling är ett nybildat bolag som erbjuder strategi- och utvecklingstjänster för hållbar tillväxt inom de gröna näringarna. Macklean Strategiutveckling AB är ett helägt dotterbolag till Lantbrukarnas Ekonomi AB och ett av sju dotterbolag inom LRF-koncernen.

Företagsfakta i Sverige

Anställda
Omsättning
Vinst
Famousness
0%Okänd
Företagets hemsida

Kontakter