Hej! Är du arbetsgivare och vill jobba med ett socialt och modernt rekryteringsverktyg? Läs mer här! x
x

Detta jobb har gått ut Se liknande jobb

Rättslig expert/Jurist inom socialförsäkringen

Ref: 047908-2012

Försäkringskassan söker

Rättslig expert/Jurist inom socialförsäkringen till Verksamhetsområde processjuridik, Rättsavdelningen Huvudkontoret

Rättsavdelningen ansvarar för, utvecklar och leder den rättsliga styrningen av Försäkringskassans verksamhet, ger rättsligt stöd till verksamhetens olika delar samt genomför rättslig kvalitetsuppföljning och analyserar de olika regelverk som styr verksamheten. Rättsavdelningen för även myndighetens talan i olika rättsliga instanser, handlägger skadeståndsärenden och behandlar remisser från Riksdagen, Regeringen, Justitieombudsmannen, Justitiekanslern och andra myndigheter. Rättsavdelningen har cirka 90-talet medarbetare fördelade på två verksamhetsområden; Processjuridik och Verksjuridik. Den processjuridiska verksamheten består av verksamheten vid huvudkontoret och verksamheten vid fyra regionala processjuridiska enheter.

Huvudkontorets processjuridiska verksamhet ansvarar främst för rättslig styrning, stöd och kvalitetsuppföljning samt återkoppling som avser myndighetens tillämpning av socialförsäkringen. Huvudkontoret ansvarar även för myndighetens processföring i högre rättsliga instanser.

Ditt nya jobb
Som rättslig expert/jurist inom socialförsäkringen har du ansvar för och medverkar i arbetet för en enhetlig och korrekt tillämpning av socialförsäkringen inom Försäkringskassan. Du ansvarar bl.a. för att i samverkan med de processjuridiska enheterna bevaka tillämpningen av socialförsäkringen i förvaltningsdomstolarna och att processa i Högsta förvaltningsdomstolen och allmän domstol. 

Du ansvarar vidare för att ta fram de normerande styrdokumenten Domsnytt, Rättsfallsöversikter, föreskrifter, rättsliga ställningstaganden och allmänna råd inom aktuella försäkringsområden liksom för att ge övrig verksamhet rättsligt stöd inom försäkringen genom direkta möten och deltagande i olika nätverksträffar. Försäkringskassan tillämpar då ett konsultativt förhållningssätt för att bidra till ett ökat lärande och kompetensutveckling inom myndigheten.    

Du deltar också i arbetet med att ta fram remissvar och kvalitetssäkra olika stöddokument och andra dokument med juridiskt innehåll. Vidare deltar du i utvecklingsprojekt, samverkan med andra myndigheter och annan utåtriktad verksamhet inom Försäkringskassan. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har personlig integritet och gott omdöme. Du är van att arbeta systematiskt, självständigt och resultatinriktat. Du har mycket god förmåga att se lösningar och förklara dem liksom att analysera och strukturera komplicerade problem. Vi lägger stor vikt vid egenskaper som samarbetsförmåga, ansvarstagande och noggrannhet. Du är intresserad av att dela med dig av dina kunskaper och bidra till att skapa god stämning. Du ska ha mycket god förmåga att uttrycka dig såväl muntligt som skriftligt. 

Tyngdpunkten i arbetet ligger på rättslig styrning, rättsligt stöd och rättsliga analyser varför det krävs att du har juristexamen. Du bör ha mycket goda kunskaper i socialförsäkringsrätt liksom goda kunskaper i EU-rätt. Du bör även ha mycket goda kunskaper i förvaltningsprocessrätt, vara notariemeriterad eller ha fått motsvarande kompetens på annat sätt. Har du erfarenhet från arbete i överrätt är detta meriterande. 

Övrigt
Som rättslig expert/jurist inom socialförsäkringen tillhör du organisatoriskt den processjuridiska verksamheten vid huvudkontoret i Stockholm. Verksamhetsområdet processjuridik är delvis en virtuell organisation och dess medarbetare finns placerade på flera olika orter i landet. Placeringsort i Stockholm, Göteborg, Malmö eller Sundsvall enligt överenskommelse. Resor förkommer.

Har du frågor om anställningarna kan du gärna kontakta chefen för Verksamhetsområde processjuridik Kjell Skoglund, tfn 08-116 96 10. Vid frågor om rekryteringsprocessen är du välkommen att ringa HR specialist Hans Åkerlund, tfn 010-116 7969, e-post: hans.akerlund@forsakringskassan.se .

Kontaktpersoner i fackliga frågor är för Saco Helena Lundström, tfn 010-119 51 56 eller Marie Niljung, tfn  010-112 60 23, för ST Anne Hagberg, tfn 010-116 12 93  samt för Seko Ebrima Dibba, tfn 010- 116 91 01.

Ansökan
Vi vill ha din ansökan med meritförteckning märkt med diarienummer 047908-2012  senast den 1 september 2012 . Du behöver inte bifoga betygskopior och liknande med din ansökan. Dessa tas med till en eventuell intervju. Ansök genom att klicka på knappen nedan.

Beskrivningen ovan är från Försäkringskassan
Ansök nu

Fakta om jobbet:

Plats
Stockholm
Publicerat: 17 aug 2012
Ansökningsdatum: 01 sep 2012

Dela jobb

Försäkringskassan

Välkänd

Kontakter